Startside
Hvorfor
Tilstandsrapporten
Bygningsgennemgangen
Honorar
Referencer
Links
Tilstandsrapporten             
 
Tilstandsrapporten indeholder min beskrivelse af skader eller tegn på skader.                                          
Der bliver anvendt en karakterskala med 6 karakter:
 
IB (Ingen bemærkninger)
K0 (Kosmetiske skader)
K1 (Mindre alvorlige skader)
K2 (Alvorlige skader)
K3 (Kritiske skader)
UN (Bør undersøges nærmere)
 
Samtidig skal du som sælger besvare nogle spørgsmål, bl.a. om hvor lang tid du har boet i huset, om der har været skader, om skaderne er blevet udbedrede, om der er punkterede termoruder osv.
 
Tilstandsrapporten gør opmærksom på de forhold som en  køber bør tillægge betydning ved vurdering af husets eller lejlighedens tilstand.
 
En tilstandsrapporten danner basis for den før omtalte ejerskifteforsikring.

 

 
     Hvorfor ] [ Tilstandsrapporten ] Bygningsgennemgangen ] Honorar ]Referencer ] Links ]