Tilstandsrapport Nordjylland


             

                             www.din-bygningssagkyndige.dk                                                                                           Beskikket af Sikringsstyrelsen
AA Arkitektfirmaet Knud Erik Jensen  s.m.b.a

Beskikket Bygningssagkyndig                    

Bygstubben 14, Gjøl                                     

9440 Aabybro                                              


Tlf.: 98277350  /  22 85 38 40  /   60 95 95 66

E-mail: kejgjol@gmail.com


VR-nr.: 32292704

Hvis du har tænkt at sælge dit hus , sommerhus eller lejlighed henvender du dig vel først til en ejendomsmægler! Men bemærk, at det er dig alene, som kan bestille en bygningssagkyndig!


Det vil så være en rigtig god idé, at du får eftergået dit hus eller lejlighed for evt. skader eller for forhold som senere kan udvikle sig til skader.  Dvs. får udarbejdet en såkaldt Tilstandsrapport.


Hvis du  vælger mig til opgaven, vil jeg samtidig oplyse dig om evt. bygningsmæssige forhold, som det vil være en fordel at få udført/udbedret i forbindelse med salget.

Jeg tillader mig at fremhæve, at jeg udfærdiger et samvittighedsfuldt og professionelt bygningseftersyn, hvilket jeg  efterhånden har gjort en del år!Hvorfor en Tilstandsrapport og en El-rapport ?            


Som beskikket og uafhængig bygningssagkyndig udfører jeg en professionel vurdering af om dit hus eller lejlighed er i, som det hedder, ”en ringere fysisk stand end et tilsvarende intakt hus eller lejlighed af samme alder”.

Det er vigtigt at du får dit hus eller lejlighed gennemgået og at der bliver udfærdiget en tilstandsrapport og endvidere en El-rapport, - helst før huset prissættes, - men dog ikke nødvendigvis. Bemærk at en  tilstandsrapport skal fornyes efter 6 måneder og en EL-rapport skal fornyes efter 12 måneder. 

Tilstandsrapporten og El-rapporten  er nødvendige i en ejendomshandel, da de danner grundlag for en ejerskifteforsikring, som efter gældende regler skal tilbydes en potentiel seriøs køber! Normalt har du som sælger af en ejendom 10 års ansvar for skjulte skader. Ved at præsentere køber for et tilbud om en ejerskifteforsikring, kan du blive fritaget for dit 10 års ansvar for skjulte skader.
Tilstandsrapporten    


Tilstandsrapporten indeholder min beskrivelse af skader eller tegn på skader.          


Pr. 1. oktober 2020 skal anvendes nedenstående "Vurderingssystem, med "Farve-skala",

- udarbejdet af Husweb, Sikringsstyrelsen


Rød     Kritiske skader   Skader ved bygningsdelen, som allerede har medførteller vil medføre,

                                       at bygningsdelens funktion svigter på kort sigt. Dette svigt kan medføre

                                       eller kan allerede have medført skader på andre bygningsdele.

                                       NB! "kort sigt" er ikke nærmere defineret!


Gul     Alvorlige skader   Skader ved bygningsdelen, som vil medføre, at bygningsdelens

                                       funktion svigter på længere sigt. Dette svigt kan medføre skader på 

                                       andre bygningsdele.           

                                       NB! "længere sigt" er ikke nærmere defineret!


Grå     Mindre alvorlige  Skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller

           skader                 bygningens funktion.


      Mulige skader      Forhold ved bygningsdelen, som bør undersøges for at afklare om det

                                      er en skade. Det kan være en kritisk eller en alvorlig skade. Derfor bør 

                                      du (den bygningssagkyndige og/eller køber!) afklare den mulige skades 

                                      omfang og konsekvenser. Hvis du (køber)vælger at købe ejendommen

                                      uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv risikoen.


Tilstandsrapporten gør opmærksom på de forhold som en  køber bør tillægge betydning ved vurdering af husets (bygningernes) eller lejlighedens tilstand.


          

Tidligere karaktér-skala,  som "erstattes" af ovenstående Farve-skala: Rød, Gul og Grå samt "?"

IB (Ingen bemærkninger)

K0 (Kosmetiske skader)

K1 (Mindre alvorlige skader)

K2 (Alvorlige skader) K3

(Kritiske skader) UN  (Bør undersøges nærmere)           Sælgeroplysningsskema


Samtidig skal du som sælger besvare  spørgsmål i et Sælgeroplysningsskema, bl.a. om hvor lang tid du har boet i huset, om der har været skader, om skaderne er blevet udbedrede, om der er punkterede termoruder osv.. Sælgeroplysningsskemaet kan/vil jeg være behjælpelig med, før min gennemgang af ejendommen.                

Bygningsgennemgangen 


Jeg gennemgår dit hus eller lejlighed fra A-Z, for at registrere synlige skader eller tegn på skader.

Eftersynet er visuelt og foretages uden direkte brug af værktøj. Jeg ser f.eks. efter om der er brud eller utætheder, revner eller andre ødelæggelser. Samtidig ser jeg efter om der er tegn på skader eller om der er ting, der kan udvikle sig til en egentlig skade. Der kan naturligvis være skjulte skader som jeg ikke opdager og de vil derfor ej heller stå i Tilstandsrapporten.
Prisliste  for Tilstandsrapporter

Bygget i 1960 eller senere.

(Bygget før 1960 + 10%)

1. Almindelige huse*
1.1  Under 100 m²             2.995 kr.
1.2  Fra 100 - 199 m²         3.795 kr.
1.3  Fra 200 - 300 m²         4.495 kr.

1.4  Over 300 m²                Pris aftales nærmere

2. Ejerlejligheder           
2.1 Ejerlejlighed               3.995 kr.
2.2 Fælleseje                    Pris aftales nærmere

3. Sommerhuse
3.1 Under 130 m²             3.495 kr.
3.1 Over 130 m²               Pris som alm. huse, jvf. ovenståendePrisliste for  El-rapporter (Rapporter udarbejdes af aut. El-firmaer, efter aftale med mig!)

4. Bolig
4.1 0 - 300 m²                  1.700 kr.
4.2 Over 300 m²              2.200 kr.

Fornyelse efter 1 år, - samme pris som første El-tjek.
5. Weekend/helligdage og evt.afhentning af nøgle ved mægler (Gælder ikke ved EL-rapport)
Ingen ekstra betaling!


6. Honorar/betaling
14 dage netto.

Bemærk!

A. Arealer anført i BBR kontra faktiske reelle arealer
Det forekommer, at der kan være uoverensstemmelse imellem de i BBR angivne arealer og faktiske reelle arealer, foretaget ved opmåling af bygningerne, herunder også sekundære bygninger som udhuse, garage, carport m.v.. I den forbindelse er det de reelle opmålte arealer, der bestemmer prisen på honoraret.Bemærk!

B. Gælder alene for Tilstandsrapporter

B. 1.  Honorar er inkl. evt. 1. allonge (tillæg til rapporten, når fejl og mangler bliver rettede).

B. 2. Fornyelse/genbesigtigelse efter 6 måneder og inden 12 måneder fra 1. besigtigelse. Dvs. at rapporten ikke skal fornyes før umiddelbart udløb af den 12 måneders periode.

Hvis huset/lejligheden er solgt inden 6 måneder fra den første rapports udløbsdato, skal der ikke foretages genbesigtigelse/fornyelse. En betingelse for en fornyelse/genbesigtigelse, jf. ovenstående, er at huset/lejligheden ikke er ændret/bygget om og med samme ejer. Konstaterede fejl eller mangler må selvfølgelig gerne være udbedrede.


Fornyelse/genbesigtigelse inden for 12 måneder fra 1. besigtigelse: 950 kr.

B. 3 Fornyelse efter 12 måneder fra 1. besigtigelse, dog maks, 18 mdr. fra                              1. besigtigelse: 2.500 kr.

B. 4 I besigtigelsen indgår samtlige bygninger (bolig, udhuse, garage , carport m.v.) på matriklen, som er i bygningsmæssig forsvarlig stand. Arealer beregnes således som det samlede bygningsareal, herunder areal af stueetage, evt. Mansard-etage samt areal af andre sekundære bygninger bl.a. udhuse, garage, carport m.v..


Kælder og tagetage medregnes ikke og ”belaster” således ikke det samlede areal for prissætning af rapporten!


* For nybyggede huse (ikke tilbygninger), under 5 år, gives der 10% rabat på Tilstandsrapporten.
Gældende prisliste fra den 06. oktober 2020 til den 31. december 2020, - herefter er priser vejledende!

Alle priser er inkl. moms og gebyrer